Onder de Rok van de Reus


De presentatie heeft als doel de toeschouwer te helpen een beeld te scheppen van wat reuzen zijn, wie ze zijn, waar ze vandaan komen en welke rol ze speelden. Aan de hand van een  diversiteit van foto's wordt de opbouw toegelicht, stap voor stap. Tevens, dmv praktische voorbeelden is er een toelichting over vervoer, onderhoud en transport.

 

 

 

vb Presentatie in Munte 2013

vb Presentatie in Nacht van de Geschiedenis 2013

vb Presentatie in Erfgoedcel Waasland 2013

 

 

Hedendaags vlechtwerk, van mand tot reusHedendaags vlechtwerk

De presentatie heeft als doel de toeschouwer inzicht te geven over het onstaan van het vlechten met wilgentenen, de gebruikte materialen, de diverse technieken en over de rol en functie van het vlechtwerk in onze maatschappij. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt de reflectie naar het heden  toegelicht.

 

vb Dag van de Ambachten 2014

 

Masterclass "Vlechten met wilgentenen"

De presnetatie heeft als doel de cursist inzicht te geven in het ontstaan, de kennis van de verschillende materialen / behandelingen en de verschillende vlechttechnieken. Het te realiseren project wordt volledig ontleed en opnieuw weer opgebouwd. Op basis hiervan zal de cursist zijn persoonlijk werkstuk vervaardigen.

vb. Masterclass LUCA, Sint Lucas Gent